Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

justfeel
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
justfeel
justfeel
3260 9e5a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweddings weddings

March 27 2017

justfeel
justfeel
9659 c390 390
justfeel
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes

March 26 2017

justfeel
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie vialubie-lato lubie-lato
justfeel
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaincentive incentive

March 24 2017

justfeel
justfeel
6665 99d2 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viapomruki pomruki
justfeel
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

justfeel
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
justfeel
9709 e02a 390
justfeel
7785 ad0f 390
Reposted from0agus0 0agus0 viadreams-come-true dreams-come-true

March 23 2017

justfeel
2693 780f 390
Reposted fromdailylife dailylife viapomruki pomruki
justfeel
1054 8be7 390
Reposted fromprecelka precelka viaolakocie olakocie
justfeel
Reposted frombluuu bluuu viaolakocie olakocie

March 22 2017

justfeel
justfeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl