Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

justfeel
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
justfeel
Często dach nad głową nie pozwala ludziom rosnąć.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
justfeel
„Słyszałem, że świat jest piękny" — rzekł niewidomy. „Podobno" — odpowiedział widzący.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
justfeel
9841 3701 390
;)
justfeel
0280 c860 390
Reposted fromdiscombobulated discombobulated viapomruki pomruki
justfeel
1192 9bd7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
justfeel
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapomruki pomruki
justfeel
Jak ja bym chciała, żeby to dzieciństwo moich dzieci wyglądało tak: chcę magii, wiary w cudowne rzeczy, chcę nauczyć swoje dzieci rozpoznawać ludzi i pchnąć je w dobre ręce, żeby jak magnes przyciągały do siebie dobre sytuacje, dobrych ludzi, żeby sploty wydarzeń tak się układały, żeby one widziały w swoim życiu sens, żeby miały pasję i w swoim myśleniu były wolne od ograniczeń i stereotypów, żeby były otwarte, i przez tą otwartość budowały swoją mądrość, a jednocześnie, żeby umiały stawiać granice dla tego na co się na tym świecie godzić nie można. tego chce ich nauczyć, a dzieciństwo powinno być czasem BEZPIECZEŃSTWA, żeby dzieci mogły być dziećmi i nie musiały się zbyt szybko stać dorosłymi, tylko w odpowiednim czasie zapragnęły nimi być.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
justfeel
justfeel
7840 fe5d 390
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
justfeel
Zmiana nie zawsze musi być efektem postanowienia, samodyscypliny, silnej woli. Gdy się do niej dojrzeje, wtedy staje się niejako sama, bez zauważalnego wysiłku. Niezależnie od daty w kalendarzu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
justfeel

Życie naprawdę zaczyna się po czterdziestce. Do tego momentu robisz tylko wstępne badania.

— C. G. Jung
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 04 2017

justfeel
justfeel
9208 c0b9 390
justfeel
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
justfeel
8670 40c5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaaks aks
justfeel
Trzydzieści trzy lata (...). To początek końca. Wchodzisz w sztucznie wydłużony wiek. W okres podtrzymywania życia przez medycynę. Gdy jej nie było, ludzie akurat tyle żyli. Trzydzieści trzy lata. Tak więc jeśli do 33. roku życia nie zrobiłeś niczego, co mogłoby cię przeżyć (...), to nie licz, że potem cokolwiek się uda. Nie wierz w medycynę. Medycyna kłamie. Popatrz na Beatlesów. Gdy się rozpadali, najstarszy miał 29 lat.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaks aks
justfeel
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
justfeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl